About

Autorská práva a využití fotografií ze speleogram.com Pokud chcete fotografie ze speleogramu použít pro svůj vlastní účel na web nebo do publikace, využijte kontakt pro získání vybrané fotografie v lepší kvalitě. Při sdílení fotografií na sociálních sítích budu rád, pokud uvedete odkaz na www.speleogram.com

This photo gallery is based on Piwigo.

Piwigo is a photo gallery software for the web, built by an active community of users and developers. Extensions make Piwigo easily customizable. Icing on the cake, Piwigo is free and opensource.

Visit Piwigo website

Bootstrap Darkroom Theme by Thomas Kuther.
Photography Icons by Dmitry Baranovskiy, licensed under Creative Commons 3.0.