Býčí skála řečiště

Některé prostory v jeskyni Býčí skála jsou tak rozlehlé, že nalézt postavu na snímku dá celkem práci.
netopýři zimující v jeskyni Býčí skála uspořádaní v klastru čítajícím desítky kusů.
Klastr zimujících netopýrů v jeskyni Býčí skála
Barová jeskyně sdílí s Býčí skálou vody Jedovnického potoka. Cesta do Dómu ticha je o poznání méně pohodlná, než procházka hlavní chodbou Býčí skály.